istanbul psikolog
0531 668 50 64

Aile Danışmanlığı

Aile Danışmanlığı
Aile Danışmanlığı ve Terapisi
Aile Danışmanlığı

Aileyi bir bütün olarak ele almayı hedefleyen, doğrudan bireyler arasındaki ilişkiyi iletişimi ele alan aile danışmanlığı, sorunlarının üstesinden gelmeye yardım etmek için ailenin güçlerini ve sağlamlığını arttırmayı amaçlar.

Bu danışmanlık biçimi bütünseldir, yani parçaları tek başına düşünmeden aralarındaki etkileşimi ele alır ve bütünü görmeyi amaçlar.

Sorunun nedeni tek bir aile bireylerine atfedilmez.Problemin oluşumunda, devam etmesinde ya da çözümünde her bir aile üyesinin rolü anlaşılmaya çalışılır.

Nedeni ne olursa olsun ortaya çıkan bir davranış, diğerinin davranışları ile sürdürülür, yani karşılıklı olarak birbirini etkileme vardır. Aile danışmanlığında müdahale ilişkilere yapılır.

Sağlıklı aile, yoluna çıkan her türlü problemi aşmayı bilen,yola devam eden ailedir.

Aile içinde rollerin birbirine karışması.

Ailedeki hiyerarşinin bozulması.

Çatışma yönetiminde yetersizlik.

İletişimde birbirine karışık mesajlar verme vb. sorunlar aile sisteminde kaçınılmaz olarak ruhsal sağlıkla ilgili problemleri de beraberinde getirmektedir. Aile bireylerinin birinde ortaya çıkan belirti aslında aile sistemindeki  sorunlardan kaynaklanmaktadır.

Ailedeki bireylerin bireyselleşme ve sosyalleşme düzeyi, ailenin esnek ya da katı olan yapısı, aile üyelerinin rollerinin net olup olmaması gibi özellikler aile sisteminin işleyişini etkileyebilmektedir.

Ailelerin danışmanlığa başvurmalarındaki temel nedenler

Hayal kırıklıkları.

Ruh ikizi arayışı.

Koşulsuz sevgi.

Destek, saygı, anlayış gibi sorunlar olarak sıralansa da görünürdeki bu beklentilerin ne kadar gerçekçi olduğu ve altta yatan temel sorunun ne olduğu danışmanlıkla anlaşılmaya çalışılır.

Aile üyelerinin tümünün ya da bir kaçının katılımı ile yürütülen aile danışmanlığı sorun yaratan noktaları bulup çözümler üretmeye çalışır.

Çiftin ebeveynliğe geçişte hissettiği baskı ve gerilimler de aile psikoloğu ve danışmanlığı konusu arasındadır.

Çiftlerin kendilerine ait zamanın kalmaması, maddi sorunlar, ebeveyn olmakla ilgili kafa karışıklıkları gibi durumlar  ilişkilerin bozulmasını besleyebilir.

Çocuklarına yardım ederken çiftler kendi kırılganlıkları ile yüzleşebilirler. Aile psikoloğu ebeveynliğin getirdiği değişimleri kabul ederek çiftlerin ilişkilerinde yeni fırsatları keşfederek ebeveynlik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Çocuk, ebeveyn ilişkisindeki problemler,çocuk ya da ergende görülen uyum sorunları ve davranış değişiklikleri,alkol veya madde kullanımı,depresyon,boşanma,cinsel sorunlar,aile içinde şiddetin varlığı, ekonomik krizler, bir aile üyesinin evden ayrılması gibi değişimlere uyum sağlamakta zorlanan aileler de aile ya da evlilik danışmanlığına başvurabilirler.

Aile Danışmanlığı Teknikleri

Aile danışmanlığı kullanılan teknikler çeşitlilik göstermektedir.

Etik prensipler ve mesleki yasa doğrultusunda çalışılır ve güvene dayalı bir ilişki kulur. Danışmanlıkta ddanışanların paylaşımları gizli tutulur, danışmada taraf tutulmaz. Gerektiğinde başka uzmanlara yönlendirilir.

Danışanların bireysel değerlerine saygı gösterilir ve bu doğrultuda çözümler üretmelerine yardımcı olunur. Aile psikoloğu, danışanların kendi kararlarını alabilme hakkına saygı gösterir ve danışanın alacağı kararların sonuçlarını kavramasına yardımcı olur.

Not: Bu yazı bilgi amaçlıdır.
Aile danışmanlığı ve bu alandaki uzmanlar hakkında daha fazla bilgi için Google'dan faydalanabilirsiniz.

DİĞER YAZILAR

 

 

Psikolog
Hemen Randevu Oluşturalım.

Formu Doldurun Bilgi Verelim.