istanbul psikolog
0531 668 50 64

EMDR Terapisti Psikolog Berkay Ateş: Travma Sonrası Yeniden Doğuş

emdr terapisti

 

 Yüksek düzeyde stres ve travma sonrası deneyimlenen duygusal acı, bireyin günlük yaşantısını ve yaşam kalitesini ciddi anlamda etkileyebilir. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing – Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) terapisi, bu tür zihinsel ve duygusal yaraları iyileştirmek için geliştirilmiş bir yöntemdir. EMDR Terapisti Psikolog Berkay Ateş, bu alandaki derin bilgisi ve tecrübesiyle, bireyleri travma sonrası yeniden doğuşa yönlendirir. Berkay Ateş, kişisel hikayelerin yeniden yazılabilmesine olanak tanıyan bu terapi yöntemi ile kişilere, geçmişin gölgesinden sıyrılarak, daha sağlıklı ve dengeli bir yaşam sürme şansı veriyor. Bu yazıda, EMDR terapisi ve Berkay Ateş’in bu terapiyi uygulamadaki uzmanlığı üzerine derinlemesine bir bakış sunacağız.

emdr terapisti

EMDR Terapisi Nedir? Temel Bilgiler ve İlkeler

EMDR Terapisi (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), 1987 yılında Dr. Francine Shapiro tarafından geliştirilen ve özellikle travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) tedavisinde etkili olan bir psikoterapi yöntemidir. EMDR, bireyin travmatik anıları işlemesine yardımcı olarak duygusal yüklerini hafifletmeyi amaçlar.

Temel İlkeler

EMDR, hızlı göz hareketlerinin, travmatik anıları yeniden işleme kapasitesine odaklanır. Bu terapi, bilinçaltındaki blokajları çözerek, kişinin travmatik olayları daha sağlıklı bir şekilde anlamasına olanak tanır. Terapinin temel prensipleri arasında güvenlik, anlayış ve kabullenme bulunur.

Çift Tarama Protokolü:

EMDR, çift tarama protokolü kullanır; bu da görsel, işitsel veya kinestetik uyarıcıları içerir. Bu uyarıcılar, beyinin sağ ve sol yarımküreleri arasında hızlı bilgi transferini tetikler.

Anıların İşlenmesi:

Birey, terapist rehberliğinde, travmatik anıları güvenli bir ortamda yeniden yaşar ve işler. Bu süreç, travmatik anıların duygusal yükünü hafifletmeye yardımcı olur.

Bilişsel Yeniden Yapılandırma:

EMDR, olumsuz inanç ve düşünce kalıplarını değiştirmeye yardımcı olur, böylece kişi kendisi, başkaları ve dünya hakkında daha sağlıklı düşünce kalıplarına ulaşabilir.

Psikolog Berkay Ateş ve EMDR Terapisi

Berkay Ateş, EMDR terapisini, kişinin travma sonrası duygusal yükünü hafifletmek ve kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla kullanır. Berkay Ateş, bireylere, travmatik olayların üstesinden gelme konusunda rehberlik ederken, aynı zamanda kişisel farkındalığı artırmayı ve duygusal iyileşmeyi hedefler.

Bu terapi yöntemi, Berkay Ateş’in rehberliğinde, bireyin travmatik anıları ile yüzleşmesine ve bu anıların yarattığı stresle başa çıkmasına yardımcı olur. Böylece, bireyler daha dengeli, daha sağlıklı ve daha uyumlu bir yaşam sürmeye adım atabilirler.

EMDR Terapisti Psikolog Berkay Ateş’in Yaklaşımı: Bireysel İyileşme Yolu

EMDR terapisti Psikolog Berkay Ateş, bireysel iyileşme sürecine büyük bir titizlik ve empati ile yaklaşmaktadır. Berkay Ateş, her bireyin kendi benzersiz yaşantısına, duygusal dünyasına ve ihtiyaçlarına saygı gösterir. O, terapi sürecini kişisel özelliklere, ihtiyaçlara ve hedeflere göre özelleştirir, böylece her birey için en etkili ve anlamlı iyileşme sürecini tasarlar.

Bireysel İyileşme Süreci

Berkay Ateş, EMDR terapisinin temel prensiplerini uygulayarak, bireylerin duygusal yaralarını iyileştirmeye ve travmatik anıların üstesinden gelmeye yardımcı olur. Bu süreçte, Berkay Ateş, bireylerin kendi içlerindeki güçleri keşfetmelerine ve bu güçleri kullanarak içsel bir dönüşüm yaşamalarına olanak tanır.

Güvenli ve Destekleyici Ortam

Berkay Ateş, terapi seanslarını, bireylerin kendilerini güvende hissetmeleri ve duygusal deneyimlerini açıkça ifade edebilmeleri için tasarlar. Güvenli ve destekleyici bir ortamda, bireyler duygusal yüklerini serbest bırakabilir ve içsel huzura ulaşabilirler.

Bireye Özel Terapi Planı

Berkay Ateş, her birey için özel bir terapi planı oluşturur. Bu plan, bireyin ihtiyaçları, terapiye yanıtı ve iyileşme hızına göre düzenlenir ve güncellenir. Berkay Ateş, bu özel planla bireyin kendini keşfetmesine ve içsel gücünü ortaya çıkarmasına yardımcı olur.

Sürekli Destek ve Rehberlik

Berkay Ateş, terapi sürecinde bireylere sürekli destek ve rehberlik sağlar. Bu süreçte, bireyler Berkay Ateş’in bilgi ve deneyiminden faydalanarak, yaşadıkları travmayı anlar, kabullenir ve üzerinde çalışabilirler. Berkay Ateş’in rehberliğinde, bireyler, travmanın yarattığı olumsuz düşünce ve duygusal paternleri değiştirebilir ve daha sağlıklı düşünce ve duygusal yapıya kavuşabilirler.

EMDR terapisti Psikolog Berkay Ateş, bireyin içsel iyileşme sürecine eşsiz bir yaklaşım getirir. O, her bireye, iyileşme ve gelişim yolculuğunda bilgece rehberlik eder, böylece her biri kendi potansiyelini en üst düzeye çıkarabilir ve daha tatmin edici bir yaşam sürebilir.

Travma Sonrası: EMDR ile Yeniden Doğuş Süreci

Travma sonrası yaşanan zorluklar, bireyin yaşam kalitesini ciddi anlamda etkileyebilir. EMDR terapisi ile birlikte, EMDR terapisti Psikolog Berkay Ateş, bireyleri bu zorlu süreçte destekleyerek, yaşadıkları travmayı aşmalarına ve yeniden doğuş sürecini başlatmalarına yardımcı olur. Berkay Ateş, bu süreçte bireylerin yanında olur, onlara empatiyle yaklaşır ve onları daha sağlıklı, dengeli ve huzurlu bir yaşama kavuşturmak için gereken rehberliği sağlar.

Travma Sonrası Yaşanan Zorluklar

Travma, bireyin zihinsel ve duygusal dengesini bozar, kendisiyle ve çevresiyle uyum içinde yaşamasını zorlaştırır. Berkay Ateş, travma sonrası yaşanan duygusal acı, kaygı, korku, öfke gibi zorlukları anlar ve bireyin bu zorlukları aşmasına yardımcı olur.

Yeniden Doğuş: İçsel Dönüşüm

EMDR terapisi, bireyin travma sonrası yaşadığı zihinsel ve duygusal blokajları çözer, böylece birey, içsel dönüşümü yaşayabilir. Berkay Ateş’in rehberliğinde, bireyler kendi içsel güçlerini keşfeder ve kendilerini yeniden inşa ederler.

Berkay Ateş ile Güvenli Alan

Berkay Ateş, bireylerin kendilerini güvende ve desteklenmiş hissetmeleri için güvenli bir alan yaratır. Bu alan, bireylerin yaşadıkları travmayı anlamlandırmaları ve üzerinde çalışmaları için gerekli olan güvenliği ve kabulü sağlar.

EMDR Terapisi ile Sağlıklı Mekanizmalar

Berkay Ateş, EMDR terapisi aracılığıyla bireylere, travma sonrası yaşadıkları zorluklarla başa çıkma konusunda sağlıklı mekanizmalar kazandırır. Bireyler, bu mekanizmalar sayesinde travmayı aşabilir ve yaşamlarını daha dengeli ve sağlıklı bir şekilde sürdürebilirler.

İçsel Huzur ve Denge

Berkay Ateş’in eşsiz yaklaşımı ve deneyimi, bireylerin içsel huzur ve dengeye kavuşmalarını sağlar. EMDR terapisi, bireyin kendi iç dünyasında bir denge kurmasına ve travma sonrası yaşamını daha sağlıklı ve doyumlu bir şekilde sürdürmesine olanak tanır.

EMDR Terapisi Süreci: Adım Adım İyileşme

EMDR Terapisi süreci, bireyin travmatik anıları işlemesine ve bu anılara bağlı duygusal, bilişsel ve fizyolojik tepkileri azaltmasına yardımcı olur. EMDR Terapisti Psikolog Berkay Ateş ile yürütülen bu terapi süreci, bireyin geçmiş travmatik deneyimleriyle yüzleşmesini ve bu deneyimlerin bugünkü yaşantısını nasıl etkilediğini anlamasını sağlar. Berkay Ateş’in yönlendirmesiyle, bireyler adım adım iyileşme sürecini deneyimlerler.

Adım 1: Güvenli Bir Ortam Oluşturma

EMDR terapisti Psikolog Berkay Ateş, terapi sürecinin başında birey için güvenli ve destekleyici bir ortam oluşturur. Bu ortam, bireyin kendini ifade edebilmesi ve yaşadığı zorlukları açıklaması için elverişlidir.

Adım 2: Travmatik Anının Belirlenmesi

Bireyin travmatik anılarına odaklanılır ve bu anıların birey üzerindeki etkisi değerlendirilir. Berkay Ateş, bireyi destekleyerek, travmatik anının detaylarına inilir.

Adım 3: EMDR Terapisi Teknikleri

Berkay Ateş, bireye uygun EMDR teknikleri uygular. Bu tekniklerle birey, travmatik anının etkisini azaltabilir ve bu anıyı daha sağlıklı bir perspektiften değerlendirebilir.

Adım 4: Yeni Düşünce ve İnançların Kazandırılması

EMDR sürecinde, bireyin travmatik anıya dair olumsuz düşünce ve inançları yerine daha sağlıklı düşünce ve inançlar kazandırılır. Berkay Ateş, bu süreçte bireyin yeni düşünce ve inançları benimsemesine yardımcı olur.

Adım 5: İçsel Güçlenme ve Başa Çıkma Stratejileri

Birey, Berkay Ateş’in rehberliğinde içsel güçlenme ve yeni başa çıkma stratejileri kazanır. Böylece birey, gelecekte karşılaşabileceği zorluklarla daha etkili bir şekilde başa çıkabilir.

Adım 6: Değerlendirme ve Takip

Terapi sürecinin sonunda, kazanımlar değerlendirilir ve bireyin gelecekteki ihtiyaçlarına yönelik bir takip planı oluşturulur. Berkay Ateş, bireyin sürekli gelişim ve iyileşme sürecini destekler.

Berkay Ateş ile Terapide Güvenli Alanın Önemi

Bireyin iyileşme sürecinde atılacak adımlar kadar, bu adımların atıldığı ortamın güven vermesi de oldukça önemlidir. EMDR Terapisti Psikolog Berkay Ateş, terapi sürecindeki başarıyı, sağlanan güvenli alan ile doğru orantılı görüyor. Güvenli bir terapi ortamı, bireyin duygusal yüklerini daha rahat paylaşmasını, problemleriyle yüzleşmesini ve içsel bir dönüşüm yaşamasını sağlar.

Güvenli Alanın Terapideki Rolü

Berkay Ateş, terapide güvenli bir alan yaratmanın, bireyin kendiyle barışık, özgün ve otantik bir şekilde var olabilmesine olanak tanıdığını belirtiyor. Bu alan, bireyin kendini kabul etmesi, kendi gerçekleriyle yüzleşmesi ve duygusal yaralarını iyileştirmesi için bir zemin sunar.

Güvenli Alan ve Özgür İfade

Bir terapi seansında, bireyin kendi düşüncelerini, duygularını ve deneyimlerini özgürce ifade edebilmesi gerekir. Berkay Ateş’in yönlendirmesiyle sağlanan bu özgürlük alanı, bireyin iç dünyasını daha sağlıklı bir şekilde keşfetmesine imkân tanır.

Kendini Keşfetme Süreci

Güvenli bir ortamda, bireyin kendini daha derinlemesine keşfetmesi ve anlaması mümkündür. Berkay Ateş, bireyin kendi potansiyelini, sınırlarını ve ihtiyaçlarını anlamasına yardımcı olur ve bu doğrultuda bireyin kişisel gelişim sürecini destekler.

Dönüşüm ve İyileşme

Berkay Ateş, sağlamış olduğu güvenli ve destekleyici ortamda, bireyin yaşadığı travmalarla ve zorluklarla başa çıkabilmesi için gereken dönüşüm ve iyileşme sürecini yönlendirir. Bu süreçte, bireyin kendi içsel gücünü keşfetmesi ve bu güçle iyileşme sürecini yönetmesi hedeflenir.

Güvenli Alanın Sürekliliği

Terapi sürecinin bitiminden sonra da, Berkay Ateş ile oluşturulan güvenli alanın bir şekilde sürekliliği sağlanır. Birey, terapisti ile kurduğu güçlü bağ sayesinde, yaşamının çeşitli evrelerinde karşılaştığı zorluklara daha güçlü ve donanımlı bir şekilde yanıt verebilir.

Berkay Ateş, terapi sürecini bir keşif ve öğrenme yolculuğu olarak görüyor ve bu yolculukta bireye eşlik ederek, onun daha sağlam, dengeli ve mutlu bir yaşam sürmesine katkıda bulunuyor.

Travma ve Stresle Başa Çıkma: EMDR’nin Rolü

Travma ve stres, insan psikolojisini derinden etkileyen unsurlardır. EMDR Terapisti Psikolog Berkay Ateş, EMDR terapisi ile travma ve stresle başa çıkmanın mümkün olduğunu belirtiyor. EMDR, travmatik anıların işlenmesine yardımcı olarak bireyin yaşam kalitesini artırmayı amaçlar. Bu başlık altında, EMDR’nin travma ve stresle başa çıkma sürecindeki rolü detaylıca incelenecek ve Berkay Ateş’in bu konudaki deneyimleri ve yaklaşımları ışığında çözüm yolları sunulacaktır.

EMDR Terapisi ile İçsel Dengeyi Sağlamak

EMDR terapisi, bireyin travmatik anıları işleyebilmesi için bir fırsat sunar. Berkay Ateş, bu terapi yöntemi ile bireyin içsel dengesini sağlamasına yardımcı olur. Birey, EMDR sayesinde geçmişte yaşadığı olumsuz deneyimleri daha sağlıklı bir şekilde ele alabilir ve bu deneyimlerin oluşturduğu duygusal yüklerden kurtulabilir.

Stresle Başa Çıkmanın Yolları

Stres, günlük yaşantımızın bir parçasıdır. Ancak kontrolsüz bir şekilde büyüdüğünde yaşam kalitesini düşürebilir. Berkay Ateş, EMDR terapisi ile stresle başa çıkma yollarını bireye sunar ve bireyin stres yönetim becerilerini geliştirmesine destek olur.

Travmanın İzleri ve EMDR ile İyileşme

Travma, kişinin psikolojisini ve hayatını uzun süreli olarak etkileyebilir. Berkay Ateş, EMDR terapisi ile travmanın izlerini silmek ve bireyin yeniden sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olmak adına çalışır. Birey, terapi sürecinde travma ile yüzleşir ve bu süreçte kendini yeniden inşa eder.

Bütünsel İyileşme Yolu: EMDR

EMDR terapisi, bütünsel bir iyileşme süreci sunar. Berkay Ateş, bireyin duygusal, zihinsel ve bedensel olarak iyileşmesini sağlamayı hedefler. Birey, EMDR terapisi sayesinde kendi içindeki dengesizlikleri ve çatışmaları çözebilir ve daha uyumlu, dengeli ve mutlu bir yaşam sürebilir.

 

Psikolog
Hemen Randevu Oluşturalım.

Formu Doldurun Bilgi Verelim.