istanbul psikolog
0531 668 50 64

İstanbul En İyi Terapist

istanbul en iyi terapist

İstanbul en iyi terapist, kişilerin davranış bozukları ve ruhsal sıkıntılarını teşhis ederek müdahale eder. Böylece psikolojik sorunlarının üstesinden gelerek yaşam kalitesini arttırmaya amaçlar.

Kelime manası olarak sağaltımcı, müdahale anlamına gelen terapist, kişinin ruhsal sağlığını korumasına ve psikolojik olarak rahatlamasını sağlar. Buna ek olarak psikolojik ilaç kullanan kişilere ve fiziksel müdahale gören kişilere de destekleyici uygulamam olarak uygulanabilmektedir.

Terapi kendi içerisinde belli sınırları olan bir yöntemdir. Bu sınırlar müdahale esansında danışanı korumak ve terapi sürecini doğru yönetebilmek için gereklidir. Böylece danışan ve terapist arasında oluşan bağın danışanı bağımlı yapmayacak sınırda kalır.

Bu sınırlar danışman için İstendiği vakit vazgeçilebilen ve tutunulabilen alan oluşturur.

Bu alanın sağlıklı bir işlevde yürütülebilmesi için uzun araştırma ve deneyimlerle belli standartlara oturtturulmuştur. Bunlar her seansların aralığının aynı olması, seansların aynı zaman çizelgesinde başlayıp bitmesi gibi temel çizgilerdir.

Terapist Seçilirken Nelere Dikkat Edilir?

Problem çözme becerilerini geliştirme, iletişim ve ilişki kurma yeteneklerini geliştirme gibi önemli kazanımlar sağlayan İstanbul terapist için önemli olan bir noktada gizliliktir. En önemli standartlardan biri olan gizlilik ilkesi, danışman ve terapistin süreci sağlıklı götürmesi için önem arz eder.

Oda, gizlilik, tarafsızlık kavramları neticesinde danışman hem kendini daha rahat hisseder, hem müdahale aktif bir şekilde katılma imlanı bulur.

Terapist İstanbul fiziksel ilaç müdahale yönlendirme gibi uygulamaların dışında üçüncü kişileri katmaz. Bunun yanında terapistin de oda kavramı dışında danışmanı başka mekânda görüşmek müdahale olumsuz etkileyebilir.

Terapist İstanbul bu süreci doğru ve sağlıklı yürütmek adına büyük gizlilik ve tarafsızlık içeresinde yürütür. Böylece terapi süresinde maksimum verim almak amaçlanır.

Müdahale sürecinde terapist İstanbul danışanı anlamak noktasında her daim aktiftirler. Süreç boyunca tanımaya, analiz edemeye, direnç ve savunma mekanizmalarını anlamaya çalışırlar. Danışanın takılı kaldığı noktalarda birkaç soru ile süreci yürütmeye devam ederler. Böylece sorunların kökenlerine inilerek çalışma imkânı doğar.

İstanbul Psikiyatri Terapi Merkezi

İstanbul terapi merkezi alanında uzman doktorları ile negatif duygular, kaygılı ruh hali gibi durumlarda kişilerin kişileri duygusal ve ruhsal olarak müdahale eder. Ölüm, korku, fobi gibi üstesinden gelmekte zorlanılan durumlar kişilerin günlük hayat akışını etkilediği gibi iş ve insan ilişkilerini etkileyebilmektedir. Bu durumda bir terapist İstanbul kurumuna başvurmak hayat kalitesini arttırmak ve daha iyi hissedebilmek adına önemlidir.

Bazı durumlarda kişiler terapiyi erteleyebilmekte ve ya ne zaman gidileceği konusunda kaygıya düşebilmektedirler. Ertelemenin en temel sebeplerden bir de toplumda oluşmuş bazı kalıplaşmış ön yargılardır.

Bunlar deli damgası yeme korkusu, hasta görünmeme korkusu olarak karşımıza çıkar.

Bu süreçte ruh sağlığının da fiziksel sağlık kadar önemli olduğu nasıl mide rahatsızlıklarında doktora gidiliyorsa ruhsa problemlerde de terapiste gidilebileceğini bilmek gerekir. İnsan vücudu ruhsal ve fiziksel olarak bir bütündür.

İstanbul En iyi Terapi Merkezi

Bazı zamanlarda her ikisinde de hastalanmalar ve müdahale görmeler olabilir. Bu noktada Terapi İstanbul müdahale noktasında daima sizlerle birlikte.

Terapiyi ertelemenin diğer sebeplerden biri de kendinle yüzleşmeme, geçmiş ve acı veren durumlar hakkında konuşmama isteği gibi sebeplerdir. Terapist İstanbul için amaç sorunun kökenlerine inip kişiyi müdahale etmektir. Bu süreçten kaçıldıkça problemin orda duracağı gibi bu problem aratarak ve büyüyerek daha büyük ruhsal sorunlara yol açabilmektedir.

Dolayısıyla bu süreçte ne kadar erken teşhis edilir ve müdahale başlanır o kadar yüksek verim alınabilir. Ayrıca Terapist İstanbul ile erken teşhis ve müdahale yöntemiyle de daha ciddi duygusal ve ruhsal sorunların oluşması da engellenebilmektedir.

İstanbul terapist müdahale ertelenmesinin bir sebebi de kişinin ne zaman terapi merkezine gideceğine karar vermeyip ertelemesidir. Terapiye kişinin ruh durumunun günlük hayat akışını olumsuz yönde etkilediği ve bu duruma çözüm bulmakta zorlandığı durumlarda gidilebilmektedir.

Ruhsal problemler bazen duygusal olarak kendini gösterirken bazen de fiziksel ile birlikte kendini hissettirebilir. Bunlar sürekli düşünülen olumsuz düşünceler, aşırı kaygı hali, davranışsal bozukluklar olabildiği gibi buna ek olarak bedende hissedilen yorgunluk ve ağrılar da dahildir. Böyle durumlarda terapist İstanbul ile görüşerek müdahale başlamanın ilk adımını atabilirsiniz.

İstanbul En İyi Terapist

Unutmamalıdır ki beden fiziksel ve ruhsal iki yapıdan oluşur. Bu yapılardan birinde bir sorun çıkması halinde karşılıklı olarak beden bundan etkilenir. Ruhsal problemlerde görülen mide bulantısı, yorgunluk, vücutta dolaşan ağrının sebebi bundandır. Yine kalp ve damar sorunları ameliyat durumlarda terapi ve psikolojik ilaç tavsiye edilmesi de beden-ruh ilişkisini açıklamada önemli bir örnektir.

Bu duruma en güzel örneklerden biride salgılanan hormon bozukluğunda oluşan ruhsal bunalımlardır. Psikolojik müdahale önce istenilen kan tahlilleri ve bazı hormon değerlerinin sebebi budur. Ruhsal sorun neyden kaynaklanırsa kaynaklansın sorunun çözülüp müdahale edilmesi kişi sağlığı ve hayatı için önemlidir. İstanbul terapist ile doğru müdahale alarak beden ve ruh sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Terapiler birçok yöntem ve teknikle uygulanabilir. Bu nokta doğru müdahale yöntemi seçmek verim ve süreç için önemli bir durumdur. Ayrıca müdahale danışan ve terapisti kapsayan iki kişi olabildiği gibi grup ve aile müdahale de mevcuttur. Terapist İstanbul ile size en uygun müdahale seçebilirsiniz.

Terapistler danışmanın durumuna göre müdahale yöntemi belirleyebileceği gibi birçok yöntemi sentezleyerek kişi için en uygun yöntem uygulayabilirler. Bu noktada terapist İstanbul ile görüşerek bilgi alabilirsiniz.

Genel itibari ile terapiler, bilişsel- davranışsal terapiler, aile terapisi, kişiler arası terapi, sanat terapi ve psikodinamik terapi gibi türlere ayrılmaktadır. Bunlardan aile terapisi aile üyelerinin iletişim problemleri, ev içi huzursuzlukları ve çatışmaları gibi durumlarda alınan terapi türdür. Amaç aile içi bağı kuvvetlendirmek kişileri ruhsal ve duygusal olarak rahatlatmaktır.

Bipolar ve yeme bozukluğu gibi durumlarda da kişi kadar yakın çevre de önemli olduğundan bu müdahale yöntemi uygulanabilmektedir. Yine bu terapi türlerinden sanat terapisi kişilerin duygularının aktarımı olarak sanatı kullanması mantığına dayanır. İstanbul terapi merkezi ile size en uygun terapi yöntemini keşfedebilirsiniz.

istanbul en iyi terapist

İstanbul Terapist Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Beden ve ruh sağlığı açısından oldukça önemli olan terapiler, alanında uzmanlaşmış bu konu hakkında bilgi sahibi ve bilgisini kullanabilme ehliyetine sahip kişilerden alınmalıdır. Hayatımızın tüm noktasında kendini hissettiren ruhsal problemlere yanlış müdahale ve yöntemle uygulanırsa kişi çok daha kötü duruma gelebilir.

Bu kişilerden alınan müdahale hem maddi hem de manevi açısından ciddi kayıplara sebep olur. Dolayısıyla müdahale alacağınız kuruma gitmeden önce bazı noktalara dikkat edilmesi gerekir. Bu noktalardan bir iş geçmişini incelemek olabilir. Böylelikle kurumun sektörde deneyimine, kurumda çalışan doktorlar gibi bilgilere ulaşılabilir.

Ayrıca müdahale göreceğiniz doktoru araştırmak müdahaleye olan inancın artması ve emin olma adına önem taşır. İstanbul psikolojik terapi bu noktada uzman kadrosu ile her danışanına özenle yaklaşır.

Bu merkezi  ve terapist seçerken dikkat edilmesi gerek diğer bir husus ise beklenti ve rahat edeceğiniz kişiler ile bu süreci yürütmektir. İstanbul psikolojik terapi ile doktorunuzun erkek ve kadın olması gibi durumları kendinize uygun olarak seçebilirsiniz.

İstanbul psikolojik terapi için daha ayrıntılı bilgi merkez sekreterliklerinden bilgi alabilirsiniz. Böylece kendiniz ve hayatınız için küçük ve ama değerli bir adım atabilirsiniz.

Psikolog
Hemen Randevu Oluşturalım.

Formu Doldurun Bilgi Verelim.